Explore Collections Explore The Collections
You are here: CollectionsOnline  /  Biblia, dat is de gansche H. Schriftuur, vervattende alle de canonijke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last van de hoog-mog. heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens 't Besluit van de Sijnode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke Talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet.
  • Image Not Yet Available
BIBLE
[Bible. Dutch. States General. 1817]
Biblia, dat is de gansche H. Schriftuur, vervattende alle de canonijke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last van de hoog-mog. heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens 't Besluit van de Sijnode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke Talen in onze Nederlandsche getrouwelijk overgezet.
Te Londen, gedrukt by J. Moyes, voor het Britsche en Buitenlandsche Bybel-Genootschap,, 1817.
[4], 831, [3], 259 [i.e. 265], [3] p. ; 21.6 cm.

Text in double columns. New Testament has separate title-page. Page 265 of the New Testament misnumbered '259'. Darlow & Moule, 3361.

Binding C19th calf, gilt thick-thin borders and edges, gilt-panelled spine, red morocco spine-label, marbled edges and endpapers.

Reference Number 436

Additional Names British and Foreign Bible Society

If you have any further information about this book,
please contact us:

books@soane.org.uk